Odpowiedzi

O 10 % :)
Na przykładzie stu złotych

10%=0,1

100+0,1*100=110
110+0,1*110=110+11=121
121-100=21
21/100=21%
59 2 59
Najlepsza Odpowiedź!
Miałam to na sprawdzianie :D

c-początkowa cena towaru
p% - podwyżka

c+(c×p%)+p%(c+c×p%)=c+21%c
c+(c×p%)+p%(c+c×p%)=121%c
opuśćmy procenty
c+cp+cp+cp²=1,21c
c+2cp+cp²=1,21c
c(1+2p+p²)=1,21c /c
(1+2p+p²)=1,21 ->wzór skróconego mnożenia
(1+p)²=1,21 /√
1+p=1,1 /-1
p=0,1
p%=10%
70 4 70