Odpowiedzi

2014-07-19T21:06:35+02:00
Dokonania B. Chrobrego
1. zorganizował misję nawracania Prusów-997
2. doprowadził do kanonizacji św. Wojciecha
3. zjazd gnieźnieński  w 1000 r.dodał mu splendoru jako władcy
4.doprowadził do utworzenia arcybiskupstwa w Gnieźnie i 3 biskupstw w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu
5. 3 zwycięskie wojny z Niemcami(1002-1018)
6. rozszerzył granice księstwa polskiego po Łużyce i Milsko(pokój w Budziszynie-1018)
7.zdobył Grody Czerwińskie-1018
8.najważniejsze! koronował się  w 1025-Polska został królestwem

Poprzez koronocję Polska stałąsię samodzielnym pełnoprawnym panstwem niezależnym już od cesarza ani innych władców europejskich.1 5 1