Pomocy!!Matematyka 2001!! Cw. test 2. strona 97, Proszę o szybką pomoc!!
Jeśli wiesz jakie jest zadanie 9 i 16 to napisz(mi sie juz nie chce go pisać xd)
1.Kąt przyległy do kąta o mierze 53 <stopnie> ma miare:
a)37<stopni>
b)47 <stopni>
c)127 <stopni>
d)307<stopni>
2.Trójkąt można zbudować z odcinków o długościach:
a) a=7cm, b=5cm, c=14cm
b)a=12cm, b=16cm, c=29cm
c)a=5cm, b=7cm, c=20cm
d)a=4cm, b=4cm, c=3cm
3.Kąty w trójkącie mogą mieć miare:
a) alfa=30<stopni>, beta=40<stopni>, y=20<stopni>
b)alfa=35<stop.>, beta=15<stop.>,y=50<stop.>
c)alfa=40<stop.>, beta=60<stop>, y=80<stop>
d)alfa=80<stop>, beta=120<stop>, y=160<stop>
4.Dwa kąty w trójkącie mająmiry 50<stopn> i 80<stop.>.Trójkąt ten jest tórjkątem:
a)prostokątnym
b)rozwartkątnym
c)różnobocznym
d)równoramiennym
5.Dany jest tójkąt o polu 120cm <kwadratowych>. Wysookość opuszczona na ten bok o długości 20 cm jest równa:
a)6 cm
b)100cm
c)12cm
d)30cm
6.Czworokąt wypukły, który ma boki równej długości i dwa katy rozwarte jest:
a)latawcem
b)rombem
c)kwadratem
d)prostokątem
7.Czworokąt, który ma przekątne dzielące się na połowy pod kątem prostym musi być;
a)prostokątem
b)równoległobokiem
c)deltoidem
d)rombem.
8.Obwód równoległoboku o bokach długości 7cm i 1,5dm jest równy:
a)8,5cm
b)22cm
c)105cm
d)4,4dm
10.Obwód rombu jest równy 56cm, a jego pole wynosi 140cm<kwadratowych>.Wysokość rombu ma długość:
a)14 cm
b)28cm
c)20cm
d)10cm
11.Pole deltoidu wynosi 200cm<kwadratowych>.Jedna z przekątnych ma długość 40 cm.Druga przekątna deltoidu ma długość:
a)160cm
b)50cm
c)10cm
d)5cm
12.Pole trapezu jest równe 140cm<kwadratowych>.Jego podstawy mają 20cm i 15 cm długości. Wysokość trapezu ma długość:
a)8cm
b)4cm
c)16cm
d)105cm
13.Jaki to wielokąt, w którym suma miar wszystkich kątów wewnętrznych jest równa 1440<stopni>?
a)Ośmiokąt
b)Dziewięciokąt
c)Dziesięciokąt
d)Szesnastokąt.
14.Ile wynosi suma miar wszystkich kątów wewnętrznych dwudziestokąta?
a)3240<stop.>
b)6480<stop.>
c)3600<stop.>
d)1800<stop.>
15.Jaki wielokąt ma 90 przekątnych?
a)Dziesięciokąt
b)piętnastokąt
c)trzydziestokąt
d)czterdziestopięciokąt
17.Graniastosłup ma łącznie 74 ściany i wierzchołki. Jaki wielokąt jest podstawą tego granistosłupa?
a)dziesięciokąt
b)dwunastokąt
c)osiemnastokąt
d)dwudziestoczterokąt
18.W graniastosłupie prawidłowym pięciokątnym suma długości wszystkich krawędzi wynosi 405 cm. Krawędź boczna jest o 3 cm dłuższa od krawędzi podstawy.jaką długość ma krawędź podstawy tego graniastosłupa?
a)11 cm
b)17,5 cm
c)6 cm
d)9cm
19.Jaka jest objętość sześcianu, którego pole powerzchni całkowitej wynosi 600cm<kwadratowych>?
a)10cm<sześciennych>
b)100 cm <sześcienncyh>
c)1000cm<sześcienncyh>
d)100000cm<sześciennych>
20.W prostopadłościennym akwarium wypełnionym w trzech czwartych wodą znajduje się 45 litrów wody. Podstawa tego akwarium jest prostokątem o wymiarach 50 c na 30 cm.Wysokość tego akwarium jest równa:
a)30cm
b)300cm
c)40cm
d)400cm

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T19:11:37+01:00
Ależ to jest banał :D
1: 180 - 53 = 127 C
2: suma dwóch boków jest dłuższa od 3-go boku D
3: suma kątów to 180 C
4: 180 - (50+80)=50 D
5: 0,5a • h = P C
0,5 • 20 • h = 120
10h = 120
h = 12
6: B
7: D
8: D
10: D
11: C
12: A
13: C
14: A
15 B
17: nie wiem
18: nie chce mi się liczyć
19 A
20 C
4 4 4
2010-03-12T19:20:41+01:00
Zad. 1
c) 127⁰
zad.2
d) a=4cm, b=4cm, c=3cm
zad.3
c) alfa=40⁰, beta=60⁰, y=80⁰
zad.4
d) równoramiennym
zad.5.
c) 12cm
zad.6
b) rombem
zad.7
d) rombem
zad.8
c) 105cm
zad.10
d) 10cm
zad.11
c) 10cm
zad.12
a) 8cm
zad.13
b) Dziewięciokąt
zad.14
a) 3240⁰
zad.15
c) trzydziestokąt
zad.17
d) dwudziestoczterokąt
zad.19
a)10cm³
zad.20
c) 40cm
6 3 6