Proszę o pomoc. !!!!
Ciepło właściwe pary wodnej: 2000J/ kg* st. C
ciepło parowania wody: 2 260 000 J/kg. ciepło właściwe wody: 4200 J/ kg * st. C.
a) Para wodna, stykając się ze skórą człowieka ochładza sie najpierw do 100 st. C. Jeden gram pary ochładzając się o 10 st. C oddaje ........ ciepła.
b) Następnie jeden gram pary skrapla się, oddając ...... ciepła.
c) Powstała ze skroplonej pary woda ochładza się do temp. około 40 st. C. Ochładzając się zatem o 60 st. C, jeden gram wody oddaje jeszcze....... ciepła.
d)Łączna ilość ciepła, jaką para wodna o masie 1 g przekazuje wówczas skórze człowieka, wynosi......
e) Jeden gram, wrzącej wody, po zetknięciu się ze skórą przekaże natomiast.... ciepła, czyli około ..... razy mniej niż jeden gram pary wodnej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T21:11:18+01:00
A)
ΔQ = Δt * c_wp * m
ΔQ = 10 °C * 2000 J/kg*°C * 1 g = 10 °C * 2000 J/kg*°C * 0,001 kg = 200 J

b)
ΔQ = m * c_p
ΔQ = 1 g * 2 260 000 J/kg = 0,001 kg * 2 260 000 J/kg = 2260 J

c)
ΔQ = Δt * c_ww * m
ΔQ = 60 °C * 4200 J/kg*°C * 1 g = 60 °C * 4200 J/kg*°C * 0,001 kg = 25,2 J

d)
zakładając, że na początku ma t = 110 °C
Q = 200 J + 2260 J + 25,2 J = 2485,2 J

e)
woda
ΔQ = Δt * c_ww * m
ΔQ = 60 °C * 4200 J/kg*°C * 1 g = 60 °C * 4200 J/kg*°C * 0,001 kg = 25,2 J

para (t = 100 °C)
2285,2 J

2285,2 J / 25,2 J ≈ 90
jak masz pytania to pisz na pw
9 3 9