Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-12T18:56:46+01:00
Gdy prosta jest prostopadła do danej prostej to bierzemy odwrotność współczynnika kierunkowego razy drugi, co jest równe -1
Tak liczymy a, potem podstawiamy x i y do równania i wyliczamy b.
Po wyliczeniu b piszemy równanie.
Równanie prostej to y=ax+b
1/a₁ *a₂=-1
a) y₁=-⁴/₃x+11,P(-2,⅓)
1/3=3/4*-2+b
b=6/4+1/3
b=22/12
y₂=3/4x+22/12
b) y₁=3½x-3,P(14,-4)
-4=-2/7*14+b
b=0
y₂=-2/7x
c) y₁=√₂x-√₃,P(√₈,-2)
-2=-√2/2*√8+b
b=2
y₂=-√2/2*x+2
d) x+2y=3,P(⅓,⁵/₆)
y₁=-1/2x+1,5
5/6=2*1/3+b
b=1/6
y₂=2x+1/6
e) ⁵/₃-2,5y=0,P(⅙,¼)
y₁=2/3
x₂=1/6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T18:59:27+01:00