Dwa pociągi o długościach 630 m i 120 m porusza się ruchem jednostajnym po sąsiednich torach w przeciwnych kierunkach. Prędkość pierwszego pociągu wynosi 18km/h a drugiego 102km/h.

Ile czasu trwało by mijanie pociągów w przypadku jazdy w tą samą stronę, a ile w przeciwne strony?

daje naj .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T19:31:50+01:00
Wzór:
s = v*t => t = s/v


aby pociągi się minęły jeden musi wyprzedzić drugiego o
s = 120+630m = 750m

gdy jadą w przeciwne strony mają razem prędkość mijania
v₁ = 108 + 18 = 120 km/h = 100/3 m/s

czyli:
t₁ = s/v₁
t₁ = 750/(100/3) = 22,5 [s]

gdy jadą w te samą stronę mają razem prędkość mijania
v₂ = 108 - 18 = 90 km/h = 25 m/s

czyli:
t₂ = s/v₂
t₂ = 750/25 = 30 [s]
1 5 1