Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T19:12:48+01:00
Z lekcji fizyki wiesz, że woda ma dla organizmów żywych, a więc i człowieka ogromne znaczenie. Około 75 % całej powierzchni Ziemi zajmują morza i oceany, a więc woda jako substancja w stanie ciekłym. W stanie stałym woda występuje głównie w postani śniegu, a w okolicach podbiegunowych jako lodowce. W postaci gazu, tj. pary wodnej, pewna jej ilośc unosi się w atmosferze. Ponadto chmury, mgła, szron, grad czy deszcz to także woda w różnych postaciach.