Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T18:51:47+01:00
16-9 = 7

x - odległość

7^+24^ = x^
x^ = 49+576
x^ = 625
x = √625
x = 25

odległość pomiędzy wierzchołkami wynosi 25 metrów :)
2010-03-12T18:52:51+01:00
Różnica w wysokości drzew = 7 metrów (jedna przyprostokątna)
odległość między nimi = 24 m. (druga przypr.)

7² + 24² = x²
49 + 576 = x²
x² = 625
x = 25 metrów różnicy
2010-03-12T18:53:10+01:00
X² = 24² + 7²
x² = 576 + 49 = 625
x = √625
x = 25 [m]

Odp. 25m