1. W której części Polski rzeźba polodowcowa jest najlepiej zachowana? Dlaczego?

2. Opisz w jaki sposób tworzyły się pokrywy lessowe. Następnie korzystając z atlasu geograficznego wypisz obszary występowania pokryw lessowych w Polsce.

Proszę o jak najszybszą odpowiedz na obydwa zadania.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T19:21:12+01:00
Rzeźba polodowcowa jest najlepiej zachowana w północnej części Polski gdyż tam było najwięcej zlodowaceń i tam najpóźniej było ostatnie zlodowacenie i lądolód.

Pokrywy lessowe tworzą się poprzez nanoszenie przez wiatr pyłów. W Polsce lessy występują w obrębie Wyżyn Polskich, Niziny Śląskiej, Wzgórz Trzebnickich, na Podkarpaciu i Pogórzu Karpackim oraz na Wyżynie Lubelskiej, Roztoczu Zachodnim i Wyżynie Sandomierskiej. Są także na Płaskowyżu Głubczyckim.
3 5 3