Proszę o pomoc w 2 zadaniach

1.Ile centymetrów sześciennych wody należy dolać do 200g 10 - procentowego roztworu kwasu octowego (octu), aby powstał roztwór 6- procentowy.

2.Na przykładzie kwasu solnego i kwasu metanowego wskaż podobieństwa miedzy kwasami nieorganicznymi i kwasami karboksylowymi. Zapisz równania odpowiednich reakcji chemicznych

Dam najlepszego!

Pomocy :)

1

Odpowiedzi

2010-03-12T19:05:31+01:00
1. Dane:
200g - masa 10% roztworu
X - masa dodanej wody
(200g + X) - masa powstałego roztworu 6%

Rozwiązanie:
10% * 200g + 0% * X = 6% * (200g + X) /*100
10 * 200g = 6 (200g + X)
2000g = 1200g + 6X
6X = 800g
X = 133,3g

Woda ma gęstośc równą 1g/cm3, więc dodajemy 133,3 cm3 wody.

2. Podobieństwa:
a) odczyn roztworu: kwaśny
b) dysocjacja jonowa:
HCl ---(nad strzałką H2O)---> H+ + Cl-
HCOOH ---(nad strzałką H2O)---> H+ + HCOO-
c) reakcja z metalami
2 HCl + 2 Na --> 2 NaCl + H2
2 HCOOH + 2 Na --> 2 HCOONa + H2
d) reakcja z tlenkami metali
2 HCl + K2O ---> 2 KCl + H2O
2 HCOOH + K2O ----> 2 HCOOK + H2O
e) reakcja z zasadami (zobojętnianie)
HCl + NaOH ---> NaCl + H2O
HCOOH + NaOH ---> HCOONa + H2O
1 4 1