POMOCY !!!!! kula o ciężarze P=20N leży w korytku utworzonym przez dwie wzajemnie prostopadłe deski nachylone do poziomu pod kątami alfa =30 stopni i beta =60 stopni Jaki nacisk wywiera ta kula na ścianki korytka Możecie mi to rozwiązać

1

Odpowiedzi

2010-03-12T19:11:28+01:00
Trzeba obliczyć siłe nacisku w równi pochyłej
wzory:
F = m*g*cosα
dla
m - masa
g - przyśpieszenie grawitacyjne
cosα - cosinus kąta alfa

jak wiadomo:
P = m*g

więc

F = P*cosα
P - ciężar - 20N

pierwsza deska nachylona pod kątem 30°
cos30° = ½√₃
F₁ = 20*½√₃ = 10√₃ ≈ 17,32 [N]

druga deska nachylona pod kątem 60°
cos60° = ½
F₂ = 20*½ = 10 [N]
1 5 1