1.odległość na morzach i oceanach mierzy sie milach morskich 1 mila mor.=1.852km statekprzepłynoł 100mil ile to km
2.podaj trzy liczby ujemne mniejsze o 1
3.podaj kwadrat liczby 8
4.podaj liczbe odwrotną do 2
5.oblicz szescian liczby 4
6.która z liczb jest większ 1/4 czy 0,4
7.uporzątkuj rosnąco -8,6,-10
8.oblicz (-12)do poręgi zero
9.podaj liczbe o 5 większą od -8
10.oblicz (-15)razy 3

2

Odpowiedzi

2010-03-12T18:59:57+01:00
1.odległość na morzach i oceanach mierzy sie milach morskich 1 mila mor.=1.852km statekprzepłynoł 100mil ile to km--1.852 x 100 =185200km
2.podaj trzy liczby ujemne mniejsze o 1 ---- -1 , -2 , -3
3.podaj kwadrat liczby 8 ---8x8=64
4.podaj liczbe odwrotną do 2 - -2
5.oblicz szescian liczby 4---64
6.która z liczb jest większ 1/4 czy 0,4----1/4
7.uporzątkuj rosnąco -8,6,-10-- -10,-8,6
8.oblicz (-12)do poręgi zero = 0
9.podaj liczbe o 5 większą od -8 = -3
10.oblicz (-15)razy 3 = -45
2010-03-12T19:01:20+01:00
1.odległość na morzach i oceanach mierzy sie milach morskich 1 mila mor.=1.852km statekprzepłynoł 100mil ile to km
100×1,852=185,2km
2.podaj trzy liczby ujemne mniejsze o 1
-1,-2,-3.
3.podaj kwadrat liczby 8
8²=64
4.podaj liczbe odwrotną do 2
-2
5.oblicz szescian liczby 4
4³=64
6.która z liczb jest większ 1/4 czy 0,4
0/4
7.uporzątkuj rosnąco -8,6,-10
-10,-8,6
8.oblicz (-12)do poręgi zero
1
9.podaj liczbe o 5 większą od -8
-3
10.oblicz (-15)razy 3
(-15)×3=-45