1. Chłopiec przechodząc przez kładkę wykorzystuje jej:
a) kruchość
b) sprężystość
c) plastyczność
d) kruchość i plastyczność

2. Najmniejsze oddziaływania międzycząsteczkowe występują:
a) w cieczach
b) w ciałach stałych
c) w ciałach stałych i cieczach
d) w gazach

3. Ciało na które działa siła przyciągania ziemskiego o wartosci 4KN ma masę:

a) 40kg.
b)0,39t
c)ok. 400 kg.
d) ok. 4t

5.Bryła lodu o gęstości 0,9 g/cm sześcienny i masie 90 g ma objętość:
a) 100 cm sześciennych
b) 90 cm sześciennych
c) 81 cm sześcienny
d) 10 cm sześcienny

3

Odpowiedzi

2010-03-12T19:04:11+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T19:05:25+01:00
2010-03-12T19:26:40+01:00