Napisz list otwarty do gazety w którym dokonasz zmiany konstytucji w zakresie sprawowania władzy wykonawczej w Polsce. Zaproponuj przejście na system prezydencki lub system kanclerski. Podaj 5 argumentów wraz z uzasadnieniem za systemem prezydenckim lub kanclerskim. Pamiętaj o właściwej formie wypowiedzi.

trzeba wybrać za którym jest się systemem i go zaproponować...
tylko proszę żeby ten list był napisany samemu, a nie skopiowany z internetu...
potrzebuje tego na wtorek... dam naj ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T12:51:00+01:00
28.11.2009r

Drodzy Czytelnicy!
W Polsce panuje ustrój demokratyczny , w którym mamy do czynienia z trójpodziałem władzy na władze ustawodawczą, sądownicza i wykonawczą.Uważam, że tą ostatnią warto było by zmienić na system prezydencki , taki jaki panował w II Rzeczypospolitej.Wprowadzenie nieograniczonej władzy dla prezydenta miało by bardzo duże korzyści dla państwa , m.in w państwie nie panowała by nadmierna korupcja , ta także nie szerzyła się biurokracja,gdyż decyzje podejmował by jeden człowiek a nie kilku. W razie konfliktu zbrojnego decyzje o powołaniu wojska podejmował tylko prezydent.Przedstawiciel ludzi był by także powoływany na siedem lat , co zmniejszyło by koszty wyborów prezydenckich.Prezydent nie był by odpowiedzialny politycznie, ale w przypadku złamania konstytucji lub prawa mógłby zostać odwołany (przez parlament lub naród w referendum).
Kacper
3 3 3