1.Skrzyżowano groch o kwiatach czerwonych z grochem o kwiatach białych. Z krzyżówki tej otrzymano potomstwo, którego rozszczepienie fenotypów barwy kwiatów czerwonych do białych wyniosło 1:1. Barwa czerwona jest cechą dominująca. Zaznacz genotyp rodziców
a) AA x aa
b) Aa x aa
c) Aa x Aa
d) AA x Aa

3

Odpowiedzi

2010-03-12T19:15:49+01:00
Odpowiedź b. Powstaną dwie homozygoty recesywne ( barwa biała kwiatów) i dwie heterozygoty ( barwa czerwona kwiatów)
2010-03-12T19:16:29+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T19:17:55+01:00