Napisać pytania do zdań! ;p


1. The carnival started a little time ago.
- When......................................
2. I met Elivis Presley in the 60s.
- Where.....................................
3. Jack went to the doctor yesterday.
- Why.......................................
4. Jack met a girl.
- Where....................................
5. One of the teams scored six goals.
- What.....................................
6.Something bad happened last night.
- What.....................................
7. Something spoke to me in French.
- Who.....................................
8. I spoke to someone in English.
- Who.....................................
9.A lot of students took the exam.
- How many..............................
10. He ate a lot of crisps.
- How much..............................


Proszę też o przetłumaczenie ;*

3

Odpowiedzi

2010-03-12T19:17:49+01:00
1.where the carnival started a little time ago. - gdzie karnawał rozpoczał sie tochę czsu temu
2. where do you met Elvis Presley in the 60s. - gdzie spotkałeś E. P. w 60
3. why jack went to the doctoe yesterday - dlaczego jack poszdł do doktora wczoraj
4. where jack meta girl - gdzie jack spotkał dziewczyne
5.what one of the teams scored six goals. który z zespołów trafił 6 goli
6. what something bad happened last night. - co zlego zdarzyło się ostatniej nocy
7. who spoke to me in French. - kto mów do mnie po francusku
8. who spoke to someone in English. kto mowi do mnie po angielsku
9 how many students took the exam. jak dużo uczniów zdawało egzamin
10 how much he ate a lot of crisps - jak dożu uczniów zjadło czipsy
2010-03-12T19:18:22+01:00
1. The carnival started a little time ago. - Karnawał zaczął się niedawno.
- When did the carnival start? - Kiedy karnawał się zaczął?
2. I met Elivis Presley in the 60s. - Spotkałem EP w latach 60.
- Where did you meet Elivs Presley? - Gdzie spotkałeś EP?
3. Jack went to the doctor yesterday. - Jack poszedł wczoraj do lekarza.
- Why did Jack go to the doctor? - Dlaczego Jack poszedł do lekarza?
4. Jack met a girl. - Jack poznał dziewczynę.
- Where did Jack meet a girl? - Gdzie Jack poznał dziewczynę?
5. One of the teams scored six goals. - Jedna z drużyn zdobyła sześć goli.
- What team scored six goals? - Która drużyna zdobyła sześć goli?
6.Something bad happened last night. - Coś złego stało się ostatniej nocy.
- What did happen last night? - Co złego stało się ostatniej nocy?
7. Something spoke to me in French. - Ktoś mówił do mnie po francusku.
- Who spoke to you in French? - Kto mówił do ciebie po francusku?
8. I spoke to someone in English. - Mówiłem do kogoś po angielsku.
- Who did you speak in English to? - Do kogo mówiłeś po angielsku?
9.A lot of students took the exam. - Wielu studentów zdawało egzamin.
- How many students did takie the exam? - Ilu studentów zdawało egzamin?
10. He ate a lot of crisps. - On zjadł dużo frytek.
- How much crisps did he eat? - Ile on zjadł frytek?
1 2 1
2010-03-12T19:38:22+01:00
1. The carnival started a little time ago.
- When the carnival started?
2. I met Elivis Presley in the 60s.
- Where you met Elvis Presley?
3. Jack went to the doctor yesterday.
- Why Jack was ill?
4. Jack met a girl.
- Where went Jack?
5. One of the teams scored six goals.
- What team scored six goals?
6.Something bad happened last night.
- What happend last night?
7. Something spoke to me in French.
- Who spoke to me in French?
8. I spoke to someone in English.
- Who spoke in English?
9.A lot of students took the exam.
- How many students took the exam?
10. He ate a lot of crisps.
- How much he ate crisps?