Odpowiedzi

2010-03-12T19:16:25+01:00
Skala podobieństwa k=36:12=3
skala podobieństwa pól=k²=3²=9
x+9x=60ccm²
10x=60
x=60:10
x=6
pole 1 =6cm²
pole 2 =9×6=54cm²
spr. skalę k²
54:6=9= k²