Odpowiedzi

2010-03-12T19:26:18+01:00
A(-1;-2)
B(5;7)

(x-x₀)²+(y-y₀)²=r²

x₀=(-1+5):2=2
y₀=(-2+7):2=2,5

2r=√(5+1)²+(7+2)²=√117=3√13
r=1,5√13
r²=(1,5√13)²=29,25
równanie okregu:
(x-2)²+(y-2,5)²=29,25
2010-03-12T19:30:20+01:00
Liczymy dlugosc odcinka:

√(5-(-1))²+7-(-2))²=√36+81=√117
r=1/2 srednicy
r=√117/2

rown okr.

(x-2)²+(y-2,5)²=117/4

punkt 3 i 4,5 obliczasz sumujac x i y i dzielac wartosc przez dwa
2010-03-12T19:36:36+01:00
A(-1,-2)
B(5,7)
środek okręgu to środek odcinka Ab, a promień to połowa jedo długości
O(2;2,5)
AB=3√13
r=1,5√13
wzór okręgu:
(x-2)²+(y-2,5)²=29,25