. Uzupełnij każda lukę jednym słowem .
1 He ________ me the extra ticket for the concert which he had bought.
2 In this photograph, he looks _________ someone from Hollywood – really classy!
3 Patrick, stop lying, will you! You haven’t done the homework yourself! Who _________ it for you?

5. Połącz wyrazy, taka by otrzymać poprawnie kolokacje (dwa wyrazy z prawej kolumny pozostaną niewykorzystane).

1 legalise a a law
2 die of b a goal
3 pass c drugs
4 obey d the rules
5 pat e a shoulder
6 score f a lemon
g an overdose
h a car accident

3

Odpowiedzi

2010-03-12T19:24:41+01:00
Gave, like, have done

1. legalise drugs
2. die of an overdose
3. pass the rules
4. obey a low
5. pat a shoulder
6. score a goal
1 3 1
2010-03-12T19:27:12+01:00
1 gave
2 like
3 will do


1 legalise drugs
2 die of an overdose
3 pass the rules
4 obey a law
5 pat a shoulder
6 score a goal

pozdrawiam
1 3 1
2010-03-12T19:28:37+01:00
1. gave
2. like
3. did

1 legalise drugs
2 die of an overdose
3 pass a law
4 obey the rules
5 pat a shoulder
6 score a goal
2 5 2