Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T19:58:22+01:00
A)l=?

r₁=½r₂; r₂=2r₁
P=πr²

P₁=½πr₁²
P₂=½πr₂²=½π(2r₁)²=½π*4*r₁²=2πr₁²

P₂ 2πr₁²
l= ______=_______=2
2P₁ πr₁²

Zamalowano 50% figury

b)l=?

3*60°=180°
P₁=2r*r√3/2=r²√3
P₂=½*πr²

½*πr² ½*π
l=_____= ____≈
r²√3 √3

Niestety nie wiem co dalej
c)Pk=πr²
r=1,5a/1,5
a=r/1,5
P₁=5*a²=5*(r/1,5)²=5*r²/2,25=r²/0,45
l=r²/0,45/πr²=1/0,45*π≈0,7=70%
Zamalowano 70% figury