Zad.Macie do dyspozycji: tlenek magnezu, tlenek miedzi(II), siarkę, kwas solny, roztwór wodorotlenku sodu, roztwór wodny oranzu metylowego i alkoholowy roztwór fenoloftaleiny, a także czyste probówki, palnik i łyżeczkę do spalań. Korzystając z tych odczynników i sprzetu, wykażcie charakter chemiczny: MgO, CuO i SO2.

1

Odpowiedzi

2012-04-03T23:42:44+02:00

Witaj :)

 

--- charakter chemiczny MgO:

MgO + 2HCl -----------> MgCl₂ + H₂O

MgO + NaOH ----------> brak reakcji

MgO + H₂O ------------> Mg(OH)₂, który z fenolftaleiną daje malinowe zabarwienie

Reaguje tylko z kwasami, więc charakter zasadowy.

 

--- charakter chemiczny CuO:

CuO + 2HCl --------------------> CuCl₂ + H₂O

CuO + H₂O + 2NaOH ----------> Na₂[Cu(OH)₄]

Reaguje z kwasami i zasadami, więc jest amfoteryczny.

 

--- charakter chemiczny SO₂:

S + O₂ ---------> SO₂

SO₂ + HCl -----> brak reakcji

SO₂ + 2NaOH --------> Na₂SO₃ + H₂O

SO₂ + H₂O ------------> H₂SO₃ dający z metyloranżem zabarwienie czerwone.

Reaguje tylko z zasadami, więc jest kwasowy.

 

Semper in altum....................pozdrawiam :)

 

Jeśli podoba Ci się to rozwiązanie, możesz uznać je za najlepsze- wówczas otrzymasz zwrot 15% punktów wydanych na to zadanie. W przypadku 1 rozwiązania możesz to zrobić po godzinie od jego dodania.

PS. W razie wątpliwości - pytaj :)