Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T19:29:43+01:00
Przetwornica napięcia, nazywana także konwerterem mocy lub przekształtnikiem napięcia – urządzenie elektryczne lub elektromechaniczne pozwalające na zasilanie odbiorników energii elektrycznej z układów zasilających, których parametry prądowo-napięciowe nie pozwalają na bezpośrednie połączenie z odbiornikiem. Zadaniem konwertera mocy jest zmiana wartości prądu i napięcia w sposób odpowiadający wymaganiom zasilanego odbiornika, z możliwie najmniejszymi stratami mocy. Niskie straty mocy są równoznaczne z wysoką sprawnością konwertera.
Konwertery mocy stosowane są zarówno w układach wymagających wprowadzenia znacznych różnic pomiędzy napięciami (a zatem wielokrotnego podwyższenia lub obniżenia napięcia), jak i w sytuacjach, gdy są one prawie jednakowe, lecz zasilany odbiornik wymaga większej stałości tych parametrów, niż może ją zapewnić stosowane źródło prądu (na przykład, rozładowująca się bateria). Ponadto, zadaniem konwertera mocy może być zmiana częstotliwości prądu przemiennego, ewentualnie zmiana napięcia stałego na przemienne, lub odwrotnie.
1 3 1