Odpowiedzi

2010-03-12T23:00:42+01:00
W rombie przekątne są prostopadłe i dzielą się na połowy
Pole rombu, gdy dane są jego przekątne obliczamy ze wzoru:
P=½kl
połowy przekatnych i bok tworzą trójkat prostokatny:
½k=połowa danej przekatnej=12
x=bok=13cm
z tw. Pitagorasa:
(½k)²+(½l)²=13²
12²+¼l²=169
144+¼l²=169
¼l²=169-144
¼l²=25
l²=100
l=10

P=½*12*10=60
Odp. Pole tego rombu jest równe 60 [j²]
2 1 2