Odpowiedzi

2010-03-12T19:44:01+01:00
Ernest Hemingway - nota biograficzna

Hemingway urodził się 21 lipca 1899 roku w dzielnicy Chicago, Oak Park. Swoje zamiłowania zawdzięcza ojcu, który w młodym chłopcu rozniecił trwałe fascynacje sportem, myślistwem i wędkarstwem. Matka hołdująca surowym, niemal purytańskim zasadom nie potrafiła znaleźć jego zrozumienia i akceptacji. Pisarz od wczesnych lat chłopięcych wychowany był w atmosferze swobodnego i pełnego przygód życia. Towarzysząc swemu ojcu, lekarzowi, w polowaniach i rybackich wyprawach, szybko dojrzał do wypraw bardziej samodzielnych – jako 19 – letni ochotnik wyruszył w 1918 roku do Europy, by wraz z oddziałami amerykańskiego Czerwonego Krzyża wziąć udział w walkach na froncie włosko-austriackim. Ciężko ranny i pokaleczony (z jego ciała wyjęto 220 odłamków) prosto z mediolańskiego szpitala powrócił na front, gdzie pozostał aż do zakończenia wojny.
2010-03-12T19:53:28+01:00
Cześnik dawniej zajmował się podawaniem potraw na królewski stół. Był szlachcicem, uczestnikiem konfederacji barskiej oraz świetnie władał szablą . Pewnego dnia postanowił poślubić Padstolinę (myślał że posiada ona wielki majątek). Był on wrogiem swojego sąsiada- Rejenta Milczka. Gdy już miało dojść do małżeństwa plany krzyżuje mu Rejent. Do ślubu Cześnika i Podstoliny nie dochodzi, ale Wacław i Klara pobierają się. Na koniec Cześnik godzi się ze swoim wrogiem.