Zad.1
Znajdż wielomiany A i B takie,że A+B=4x² i A-B=10

zad.2
W miejsce litery A wstaw taki wielomian,aby otrzymać równośc!

a) A+(7x²+2x²-4)=10x²+10x
b) A-(-5x²-6x+3)=x²+x+1
c) (3x²+6x-1)-A=2x²+x
d) 3x²-A=A-5x²

TYlko szybko jak możecie!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T21:28:18+01:00
ZADANIE 1
A+B=4x²
A-B=10

ukła równań z tego:

A=4x²-B
4x²-B-B=10
4x²-2B=10
-2B=10-4x² / :-2
B=10-4x²/-2 = 5-2x²

A-B=10
A-10-4x²/-2=10
A=10+10+4x²/2 = 20+4x²/2 = 10+2x²

A = 10+2x²
B = 5-2x²

ZADANIE 2
a)
A+(7x²+2x²-4)=10x²+10x
A=10x²+10x-(7x²+2x²-4)
A=10x²+10x-7x²-2x²+4
A=x²+10x+4

b)
A-(-5x²-6x+3)=x²+x+1
A=x²+x+1-5x²-6x+3
A=-4x²-5x+4

c)
(3x²+6x-1)-A=2x²+x
-A=2x²+x-(3x²+6x-1)
-A=2x²+x-3x²-6x+1 / *(-1)
A=-2x²-x+3x²+6x-1
A=5x²+5x-1

d)
3x²-A=A-5x²
-A=A-5x²-3x²
-2A=-8x² / :-2
A=4x²
2 5 2