1. Uzupełnij zdania
a) Największy obszar zajął lądolód podczas zlodowacenia .........
b)Młodymi górami w Polsce są wypiętrzone w kenezoiku.......
c)Najdłuższy w Polsce okres wegetacyjny wynosi......dni

2. Wskaż cechy powietrza polarnego kontynentalnego napływającego do Polski w lipcu :
a)suche,zapylone,gorące
b) suche,bez pyłów,chłodne
c)wilgotne,zapylone,gorące
d)wilgotne,czyste,chłodne

3.Która rzeka Polski przepływa przez trzy pasy rzeźby terenu:niziny środkowopolskie,wyżyny i pojezierza
a)Bug
b)Pilica
c)San
d)Warta

4.Obok nazwy jezior wpisz typ genetyczny (polodowcowe rynnowe,polodowcowe morenowe,polodowcowe wysokogórskie,przybrzeżne,sztuczne deltowe)
a)Gopło
b)Włocławskie
c)Gardno
d)czarny staw
e)Niegocin

5.W której stacji klimatycznej uwidacznia się największe wpływy klimatu morskiego(oceanicznego)
a)w Białymstoku
b)w Poznaniu
c)w Szczecinie
d)w Warszawie

6.Wymień nazwy krain geograficznych (w każdym punkcie jedną) w których występują:
a)mady
b)w lipcu wysokie temperatury
c)obszary bagienne
d)duże kompleksy leśne

7.Ile wynosi temperatura powietrza na Śnieżce ,jeżeli w Karpaczu (700m n.p.m)jest 10stopni C ? Przedstaw obliczenia

8.Oceń czy poniższe zdania sa prawdziwe
a)roczna amplituda temperatury w Polsce rośnie ze wschodu do zachodu
b)rędziny tworzą się w dolinach i deltach rzek
c)prawa część dorzecza Odry jest większa od lewej

9.Wyjaśnij krótko dlaczego :
a) na Nizinie Sląskiej brak wyraźnych form młodej rzeźby polodowcowej?
b)klimat Polski określa sie jako przejściowy?

z góry dzięki ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T10:05:12+01:00
1
a]Grenlandia
b]Karpaty
c]40 dni
2
a]
3
D]
4
A]
5
C]
1 1 1