1. Mała Zosia przymierza buty szpilki wojej mamy. Powierzchnia styku tych butów z podłożem wynosi 40 cm2. Jaką masę ma Zosia, jeżeli wywiera na podłogę ciśnienie 40kpa.
2.Czy ciśneinie gazu znajdującego się w zamkniętym naczyniu jest większe, zy mniejsze od cinienia atmosferycznego.?
3. Na głębokość 1 metra ciśnienie :
a)rośnie
b) maleje
c) nie zmienia się
d)może rosnąć lub maleć
4.Które zdania są prawdziwe:
a) Ciśnienie hydrostatyczne nie zależy od przyspieszenia ziemskiego.
b) n większych głębokościach ciśnienie cieczy jest mniejsze
c) Im gęstość cieczy jest większa, tym mniejsze jest ciśnieie hydrostatyczne.
d) Poziom cieczy o jednakowej gęstości we wszystkich ramionach naczyń połączonych jest taki sam.
Proszę pilnie o pomoc.! Odpowiedzi bez sensu będe usuwała.

2

Odpowiedzi

2010-03-12T20:09:44+01:00
1. Wzór: Fn= p*S
Dane:
S= 40 cm2- 0,004m2
400kPa= 4000 Pa
Roz.:
4000/0,004= 16N
Odp. 16 N

2. Większe
3 a
4.d
2010-03-12T20:38:54+01:00
Ad.1.
Dane:
S = 40 cm² = 0.004 m²
40kPa = 40000 Pa
g = 10 N (grawitacja)

Wzór:
F = p x S
m = F : g

Roz.:
40000 x 0,004 = 160N

m = 160 : 10
m = 16 kg

Odp. Zosia ma 16 kg.

2. Ciśnienie jest większe.
3 a
4.d

Chyba nie pokręciłem.