Aby położyć warstwę grubości 1 mm na ścianie o powierzchni 1 m kwadratowego, potrzeba 1,6 kg murarskiej zaprawy. Podłoga w łazience ma kształt kwadratu o boku 3,5 m. Ile kg zaprawy potrzeba, aby pokryć trzy ściany tej łazienki do wysokości 2,5 m warstwy o grubości 5 mm?

Proszę o dobre rozwiązanie( i szybkie)

3

Odpowiedzi

2010-03-12T20:04:59+01:00
3,5 * 2,5 = 8,75
8,75 * 1,6 = 14
14 * 5 = 70
70 * 3= 210
27 3 27
2010-03-12T20:07:14+01:00
1mm ---- 1,6
5mm ---- 8kg
P=3(3,5*2,5)=26,25
26,25*8=210kg
10 4 10
2010-03-12T20:08:38+01:00
Hm..
1mm - 1,6 kg.
5 mm - x
x = 5*1,6
x = 8 kg.

P 3 ścian = 3*2,5*3,5
P 3 ścian = 26,25 m²

1m² - 8 kg zaprawy
26,25 m² - x
x = 8*26,25
x = 210 kg
15 4 15