Zad.1
Dane są zdania:
p: "Warszawa nie jest stolicą Polski"
q: "Wisła przepływa przez Łosice"
a)~p v q b) p^q c)p=>q d)~p(strzałka)q
zad.2
Utwórz implikacje odwrotne od podanych, oraz oceń ich wartość logiczną:
a) Jeśli liczba 3 jest parzysta, to liczba 7 jest podzielna przez 2
b) Jeśli Wałęsa był prezydentem,to Skłodowska była pisarką.
zad.3
Dane są zbiory: A={1,2,3,4,5,6,10,11,12,13} B={1,3,9,15,17,19,21} Wyznacz: a) A U B, b) A(odwrotne u)B, c)A/B, d) B/A.
zad.4
Wiedząc że zbiór A U B ma 66 elementów, A/B ma 38 elementy,a zbiór A(odwrotna U)B ma 22 elementów,wyznacz liczbę elementów zbiorów:A,B,B/A.
zad.5
Niech D "oznacza zbiór wszystkich dzielników liczby n.
Wyznacz zbiory:
a)D20(odwrotne U)D32 b)D20 U D32 C) D32 /D20.

Proszę o rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T21:25:31+01:00
Zad.1
a) Warszawa jest stolicą Polski lub Wisła przepływa przez Łosice
b) Warszawa nie jest stolicą Polski i Wisła przepływa przez Łosice
c)Jeżeli Warszawa nie jest stolicą Polski to Wisła przepływa przez Łosice
Zad. 3
a)AuB= {1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,15,17,19,21}
b)AnB= {1,3}
c)A\B= {2,4,5,6,10,11,12,13}
d) B\A= {9,15,1719,21}
Zad.4
B\A= 6 elementów