1.Napisz punktowy system oceniania zachowanie(kary i nagrody, ile za co można dostać punktów)
2. Napisz referat jak można podnieść poziom nauczania w twojej szkole.
BŁAGAM POMÓŻCIE, JA NIE MAM POJĘCIA JAK TO ZROBIĆ DAJE NAJ TYLKO ŻEBY BYŁO SENSOWNE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:55:26+01:00
Punktowy system oceniania:
Uczeń na początku semestru dostaje 50 punktów.
Punkty ujemne:
a) od 1 do 5:
-rozmowy na lekcjach
-nieodrobiona praca domowa
-nieodpowiednie zachowanie
b) od 5 do 10:
-niegrzeczne odzywanie się do nauczyciela
-przeklinanie
c) nagana wychowawcy lub dyrektora - 20pkt

Punkty dodatnie:
a) od 1 do 5:
- aktywność na lekcji
- wiedza dodatkowa
b) od 5 do 10
- udział w konkursach, akcjach charytatywnych
c) pochwała dykrektora lub wychowacy - 20 pkt
za wygrane olimpiady, zawody, reprezentowanie szkoły


W referacie możesz napisać o zakupie nowocześniejszcyh pomocy naukowych, (np. komputery, książki w bibliotece, mapy, globusy, atlasy itp.), zawyżenie progu rekrutacyjnego, mniejszej ilości uczniów w klasie (lepiej można się skupić), zmianie podręczniki z przedmiotów na bardziej zaawansowane.

1 5 1