1. The carnival started a little time ago.
- When the carnival started?
2. I met Elivis Presley in the 60s.
- Where you met Elvis Presley?
3. Jack went to the doctor yesterday.
- Why Jack was ill?
4. Jack met a girl.
- Where went Jack?
5. One of the teams scored six goals.
- What team scored six goals?
6.Something bad happened last night.
- What happend last night?
7. Something spoke to me in French.
- Who spoke to me in French?
8. I spoke to someone in English.
- Who spoke in English?
9.A lot of students took the exam.
- How many students took the exam?
10. He ate a lot of crisps.
- How much he ate crisps?


przetłuamczyćć na j polski <33; pp

1

Odpowiedzi

2010-03-12T20:20:08+01:00
1. Karnawał rozpoczęty trochę czasu temu.
- Gdy karnawał rozpoczęty?
2. Poznałem Elivis Presley w latach 60-tych.
- Gdzie się poznaliście Elvis Presley?
3. Jack udał się do lekarza wczoraj.
- Dlaczego Jack jest chory?
4. Jack spotkał dziewczynę.
- Gdzie poszedł Jack?
5. Jeden z zespołów zdobył sześć bramek.
- Co to zespół zdobył sześć bramek?
6.Coś złego się stało ostatniej nocy.
- Co się stało ostatniej nocy?
7. Coś do mnie mówił po francusku.
- Kto mówił do mnie po francusku?
8. Rozmawiałem z kimś po angielsku.
- Kto mówił po angielsku?
9.Dużo uczniów zdało egzamin.
- Ilu uczniów zdało egzamin?
10. Jadł dużo chipsów.
- Jak dużo jadł chipsów?
2 1 2