Odpowiedzi

2010-03-12T20:36:18+01:00
Stosunek długości promieni=2, czyli skala podobieństwa k=2

skala podobieństwa objętości=k³
k³=2³=8

x=1 objetośc
8x=druga objętość

x+8x=324π
9x=324π
x=324π:9
x=36π
kule mają objetość :36π i 8×36π=288πcm³
5 5 5
2010-03-12T20:49:54+01:00
V₁+V₂=324πcm³
2r₁=r₂

V₁=⁴/₃r₁³π
V₂=⁴/₃r₂³π=⁴/₃*(2r₁)³π=⁴/₃*8r₁³π
324π=⁴/₃*8r₁³π+⁴/₃r₁³π
324π=⁴/₃π(8r₁³+r₁³)//⁴/₃π
243=8r₁³//8
30 ⅜=r₁³
r₁=∛243/∛8
r₁=∛243/2=3∛9/2=1,5∛9[cm]
r₂=3∛9cm

V₁=π30⅜cm³
V₂=π243cm³
1 1 1