1.Podkreśl podpumkt , który stanowi uzupelnienie stwierdzenia:
Praca organiczna to:
a)ograniczona współpraca z zaborcami
b)ofiarna praca na rzecz rozwoju gospodarki i kultury polskiej.
c)nadawanie polskim miastom niemieckich nazw
Które będzie porawny.
2.Uzupelni tekst.
Polacy w zaborze............,Sprzeciwiający się polityce rusyfikacji, oraganizowali................nauczanie.Podaczas spotkań uczono...............Polski,mlodzież czytala.................dziela polskich twórców.Działania te byly.........i grozily za nie surowe Kary.
3.Napisz pod ilustracją,jaką politykę rządu pruskiego przedstawia karykatura.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T20:19:26+01:00
Ad.1. odpowiedź b
ad.2.
rosyjskim
tajne
wielkie
niebezpieczne(zakazane)
ad.3.
tu nie ma żadnej fotografii
12 3 12