Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T21:48:53+01:00
Dobre i złe rzeczy o Szwecji
GOOD BAD DOBRE ZŁE
1. 1. Beautiful nature Przepięknej przyrody
2. 2. Free education Edukacji Free
3. 3. Democratic political system Demokratycznego systemu politycznego
4. 4. Good hospitals Dobre szpitale
5.Peace-Sweden hasn't had a war for a very long 5.Peace-Szwecja nie miała wojny na bardzo długo
time czas
6.Good standard of living Standard 6.Good życia
7.The seasons 7.The sezonów
8.Not crowded, no famine or drought 8.Not zatłoczone, nie ma głodem lub suszą
1. 1. High unemployment among young people Wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi
2. 2. Housing shortage in the big cities, especially Niedobór mieszkań w dużych miastach, zwłaszcza
Stockholm Sztokholm
3. 3. Long waiting list for certain operations Długa lista oczekujących na niektórych operacji
4. 4. Long,dark winters make some people Długie, ciemne zimy, że niektóre osoby
depressed przygnębiony
5. 5. The climate is changing- more rain, less snow Klimat się zmienia, więcej deszczu, śniegu mniej
6.Way of living is stressful 6.Way życia jest stresujący