Wybierz po 2 postacie z kultury polityki i opisz je uzasadniając, dlaczego akurat te wybrałeś, Wybierz również 4 osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych ludów lub państwa i opisz je w podobny sposób. To samo zrób z 2 najciekawszymi budowlami.(Najważniejsze jest uzasadnienie dlaczego wybrałam te pojęcia.)
-Tales z Miletu
-Sokrates
-Teatr
-Wodociąg
-Ogień
-Udoskonalenie broni
-Łuk Triumfalny
-Amfiteatr

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T08:23:26+01:00
Tales Miletu(620-540 p.n.e.)-wielki matematyk i astronom grecki,założyciel jońskiej szkoły filozofów.Uważał wodę za materię,z której powstało wszystko co istnieje.Zaliczany jest do siedmiu legendarnych mędrców greckich.

Sokrates(469-399 p.n.e.)-filozof grecki,dla któregoośrodkiem zainteresowania był człowiek i zagadnienia moralne.Głosił,że dzięki poznaniu pojęciowemu,człowiek ma możność poznawania istoty rzeczy,a więc także i dobra.Skazany przez sąd ateński na śmierć.

Teatr-to gmach przeznzczony do wystawiania utworówscenicznych(teatr ludowy-wystawiał sztuki oparte na zwyczajach i obrzędach ludowych).

Wodociąg(rorociąg)-przewód przeznaczony do transportowania na znaczne odległości gazów,wody,ropy naftowej.

Ogień-to źródło ciepła,jak również dawniej sposób ochrony przed niebezpieczeństwami.

Udoskonalenie broni-niegdyś broń była prosta w budowie i działaniu(dzidy,łuki i strzały),obecnie nie zwsze służy w dobrej sprawie.Wynaleziono broń jądrową,palną.

Łuk Tryumfalny-to brama,którą budowano dla upamiętnienia osoby lub uczczenia ważnego wydarzenia militarnego.

Amfiteatr-budowla o owalnym kształcie,przeznaczona na widowiska,a obecnie część sali teatralnej ze wznoszącymi się stopniowo rzędami krzeseł,ławek.

Moim zdaniem wszystkie pojęcia,które wybrałeś(aś) okazują nam osiągnięcia starożytnych,a przez współczesnych unowocześnione,ulepszone.