Chemia nowej ery zeszyt ćwiczeń klasa 1 gim.ćwicz 80 str. 78

USTAL WSPÓŁCZYNNIKI STECHIOMETRYCZNE W RÓWNANIACH REAKCJI CHEMICZNYCH.

a) ... N₂ + ... O₂ ---> ... NO
b)... SO₂ + ...0₂ --->...SO₃
c)...P₄ + ... O₂ --->P₄O₁₀
d)...CuO + ... C ---> ...Cu + ... CO₂
e)...K + ...H₂S ---> ... K₂S + ...H₂
f)...Al + ... HCl ---> ...AlCl₃ + ... H₂
g) ...Fe₂O₃ + ...C ---> ... Fe + ...CO₂

3

Odpowiedzi

2010-03-12T20:39:38+01:00
... N₂ + ... O₂ ---> ..2. NO
b)... SO₂ + .1/2..0₂ --->...SO₃
c)...P₄ + 5... O₂ --->P₄O₁₀
d).2..CuO + ... C ---> ..2.Cu + ... CO₂
e).2.K + ...H₂S ---> ... K₂S + ...H₂
f)...Al + ..3. HCl ---> ...AlCl₃ + ..3/2. H₂
g) ..2.Fe₂O₃ + ..3.C ---> .4.. Fe + .3..CO₂
25 2 25
to tak ma być
???????????????????????????????????????????????????/
tak
przykład b) i f) jest źle nie może być np. pół atomu musi być cały rozwiązanie które jest niżej jest poprwne:)
przykład b powienien wyglądac tak ....P4+ .....O2 = 2SO3
2010-03-12T20:40:14+01:00
A) ... N₂ + ... O₂ ---> 2NO
b) 2SO₂ + ...0₂ ---> 2SO₃
c)...P₄ + . 5O₂ --->P₄O₁₀
d) 2CuO + ... C ---> 2Cu + ... CO₂
e) 2K+ ...H₂S ---> ... K₂S + ...H₂
f) 2Al + 6HCl ---> 2AlCl₃ + 3 H₂
g) 2Fe₂O₃ + 3C ---> 4Fe + 3CO₂
38 4 38
2010-03-12T20:40:30+01:00
A) N₂ + O₂ ---> 2NO
b) 2SO₂ + 0₂ ---> 2SO₃
c) P₄ + 5O₂ --->P₄O₁₀
d) 2CuO + C ---> 2Cu + CO₂
e) 2K + H₂S ---> K₂S + H₂
f)2Al + 6HCl ---> 2AlCl₃ + 3H₂
g) 2Fe₂O₃ + 3C ---> 4 Fe + 3CO₂
26 3 26