Odpowiedzi

2010-03-12T20:42:10+01:00
X - pierwotna cena

x+30% = 1,3x - druga cena
1,3x*(100%-20%) = 1,3x*80% = 1,3x*0,8 = 1,04x - trzecia cena

(1,04x-x)*100% = 0,04x*100% = 4%x - wzrosła o 4% swojej pierwotnej ceny
2010-03-12T20:42:32+01:00
Cana pierwotna towaru = 100%
po podniesieniu = 100% + 30% = 130%
obniżka = 130% x 0,2 = 6,5% ; 130% - 6,5% = 123,5%
stosunek cen = 123,5 % - 100% = 23,5%
2010-03-12T20:42:39+01:00
X cena towaru

x+30%x=1,3x cena po podwyzce

1,3x-20%(1,3x)=1,3x-0,26x=1,04x cena po obnizce

cena towaru po obnizce jest o 4% wyzsza od pierwotnej