1.Ile gramów żelaza należy spalić, aby otrzymać 60g tlenku żelaza (II).
Oblicz stosunek masowy żelaza od tlenku w tym związku .Napisz odpowiednie równanie reakcji.

2. Ile wapnia ( CaO) otrzymamy , jeżeli termicznemu rozkładowi poddamy 2 tony wapnia (CaCO₃)? Reakcja przebiega według równania : CaCO₃ -> CaO + CO₂.

3.Jaką ilość tlenu jest potrzebna do spalenia 1g magnezu? Napisz odpowiednie równanie.

4.Porcelanowy tygiel z niewielką bryłką ołowiu ogrzewano na powietrzu. Po pewnym czasie na powierzchni stopionego ołowiu pojawił się żółtoszary nalot , a masa tygla wraz z zawartością była większa niż w doświadczeniu.
a) napisz równanie reakcji, jaka zaszła w doświadczeniu,
b) oblicz procent masowy ołowiu w produkcie reakcji,
c) czy w tym doświadczeniu prawo zachowania masy zostało spełnione? Odpowiedź uzasadnij.

Będę bardzo wdzięczna za rozwiązanie.
Proszę o jak najszybszą odpowiedz do zadań.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T20:54:57+01:00
2Fe + O2 -> 2FeO
xg. Fe -> 60g. FeO
2 mole Fe - 2 mole FeO
112g Fe - 144g. FeO
xg. Fe - 60g. FeO
x= 46,66g. Fe
Należy użyć 46,66 g. Fe


CaCO3 -> CaO + CO2
2000000g. CaCO3 -> xg CaO
1 mol CaCO3 - 1 mol CaO
100g. CaCO3 - 56g. CaO
2000000g. CaCO3 - xg. CaO
x= 1120000g. = 11200kg. = 11,2 t. CaO


2Mg + O2 -> 2MgO
1g. Mg - xdm3 O2
2 mole Mg - 1 mol O2
48g. Mg - 22,4dm3 O2
1g. Mg - xdm3 O2
x= 0,46dm3 O2
JEŻELI NA GRAMY
48g. Mg - 16g. O2
1g. Mg - xg. O2
x= 0,33g. O2