Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T20:56:30+01:00
Kat 45 wskazuje ,że h bryły = d podstawy,zaś przekatna bryły to a√2

a√2=8cm
a-8√2:2
a=4√2

h=4√2
d podstawy=4√2
obliczam drugi bok podstawy

a²=(4√2)²-4²
a²=32-16
a²=16
a=4cm
czyli podstawa to kwadrat o boku =4cm

v=a²h=4²×4√2=64√2cm³
2010-03-12T20:57:03+01:00
H prostopadłościanu
h√2 = 8 /×√2
2h = 8√2 /÷2
h = 4√2

a - długość drugiej krawędzi podstawy jest również równa 4cm (można to obliczyć z twierdzenia Pitagorasa)
16 + a² = 32
a² = 32 - 16
a² = 16
a = 4cm

Objętość prostopadłościanu
V = 4 × 4 × 4√2 = 64√2 cm³