Zastanów się jakie korzyści, a jakie straty przyniosła Polsce gospodarka folwarczno-pańszczyźniana i uzupełnij poniższe zdania
(w wykropkowane miejsca wpisz brakujące wyrazy)
Korzyści
a) ..... dochodów szlachty
b) ... całego państwa w XVI w.,
c) ........ miast biorących udział w handlu zbożem

Straty
a) ...... prawo opuszczania wsi i zwiększono im wymiar pańszczyzny
b) zubożenie ..... utrzymujących się dotąd z handlu wymiennego z okolicznymi chłopami
c) ....... polska gospodarka została uzależniona niemal wyłącznie od ..............................., natomiast dużo mniejsze znaczenie miała w Polsce.............................. .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T20:55:11+01:00
Korzyści:
a)powiększenie dochodów szlachty
b)rozwój gospodarczy całego państwa w XVI w.
c)rozwój miast biorących udział w handlu zbożem

Straty:
a) ustanowiono
b) chłopów
c) cała Polska gospodarka została uzależniona niemal wyłącznie od handlu morskiego z Europą Zachodnią, natomiast dużo mniejsze znaczenie miała w Polsce praca rzemieślników

pozdrawiam :)