Odpowiedzi

2010-03-12T20:52:31+01:00
,, gdy się modlicie, nie bądżcie jak obłudnicy. Oni lubią w aynagogach i na rogach ulic wystawiać i modlić się, żeby pokazać. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. " (Jałmużna)
2010-03-12T20:53:10+01:00
5 A gdy się modlisz, nie bądź jako obłudnicy; albowiem się oni radzi w bóżnicach i na rogach ulic stojąc, modlą, aby byli widziani od ludzi; zaprawdę powiadam wam, iż odbierają zapłatę swoję.
6 Ale ty, gdy się modlisz, wnijdź do komory swojej, a zawarłszy drzwi swoje, módl się Ojcu twemu, który jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda ci jawnie.
7 A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jako poganie; albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą.