Odpowiedzi

-Konstytucja 3 Maja ( 3 maja 1791 )
-Konstytucja Księstwa Warszawskiego (22 lipca 1807 )
- Konstytucja Królestwa Polskiego ( 27 listopada 1815 )
- Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu ( 3 maja 1815 )
- Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu (11 września 1818)
- Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa ( 29 lipca 1833 )
- Mała Konstytucja ( 20 lutego 1919 )
- Konstytucja marcowa ( 17 marca 1921 )
- Nowela sierpniowa ( 2 sierpnia 1926 )
- Konstytucja kwietniowa ( 23 kwietnia 1935 )
- Mała Konstytucja (19 lutego 1947 )
- Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (22 lipca 1952 )
- Ustawa Konstytucyjna o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (23 kwietnia 1992 )
- Mała Konstytucja ( 17 października 1992 )
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej( 2 kwietnia 1997 )
112 4 112
2 razy pojawia się mała konstytucja
1. Ustawa Rzadowa Rzeczypospolitej Polskiej z 3 maja 1791 r. (Konstytucja 3 Maja)
2. Konstytucja Ksiestwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r.
3. Konstytucja Krolestwa Polskiego z 1815 r.
4. Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okregu w 1818 r.
5. Mała Konstytucja w 1919 r.
6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 23 marca 1921 r. (Konstytucja Marcowa)
7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 kwietnia 1935 r. (Konstytucja Kwietniowa)
8. Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. ustrój w zakresie Działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Mała Konstytucja)
9. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 22 lipca 1952 r.
10. Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 padziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach
między władz ustawodawczą i wykonawczą w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
samorządzie terytorialnym (Mała Konstytucja)
11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 kwietnia 1997 r.
81 4 81