1.Wczasie pobytu w Anglii wybierasz się na obiad ze swoim współlokatorem.On proponuje Fast food.Ty wolisz tradycyjna kichnie.
-odrzuć jego propozycję przedstaw swoją opinie o jedzeniu typu Fast ford,
-spróbuj go przekonac do tradycyjnego jedzenia podając jego zalety,
-zaproponuj kompromisowe rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T21:22:23+01:00
Odrzuć jego propozycję przedstaw swoją opinie o jedzeniu typu Fast ford,
I don't think it's a good idea to go to the fast food restaurant. I don't like junk food. It is very unhealthy and high in calories.
I prefer a traditional cuisine
-spróbuj go przekonac do tradycyjnego jedzenia podając jego zalety,
traditional food has many advantages. first off all it is healthy. it conteins many vitamins. moreover it 's natural and taste very good

-zaproponuj kompromisowe rozwiązanie.
why don't we cook something together? we can prepare delicious sandwiches