W której warstwie atmosfery temperatura jest początkowo stała i wynosi -550, a potem wzrasta do wartości 00C?
a) stratosferze,
b) termosferze,
c) mezosferze,
d) ozonosferze.

Wzrost temperatury w tej warstwie spowodowany jest ..............................


Cechy opadów frontu ciepłego to:
a) krótkie i mało intensywne,
b) krótkie i bardzo intensywne,
c) długotrwałe i mało intensywne,
d) długotrwałe i bardzo intensywne.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T22:20:38+01:00
W której warstwie atmosfery temperatura jest początkowo stała i wynosi -550, a potem wzrasta do wartości 00C
odp.B
Wzrost temperatury w tej warstwie spowodowany jest pochłanianiem promieniowania słonecznego przez cząsteczkowy azot i tlen.

odp.C
1 5 1