Proszę o rozwiązanie:
Ad1.Na czym polega różnica między wiązaniami [pi] i [sigma]?
Ad2.W jaki sposób oddziałują ze sobą cząsteczki, które nie są dipolami?
Ad3. Gdyby cząsteczki H₂O nie oddziaływały ze sobą, właściwości wody byłyby zupełnie inne niż je znamy. Czy w takiej sytuacji życie na Ziemi mogłoby istnieć w dzisiejszym kształcie? Odpowiedź uzasadnij.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T21:32:34+01:00
Wiązanie Pi powstaje przez boczne nałożenie się ósemko-obrotowych orbitali typu p,jest słabym wiązaniem i nie wielka ilość energii rozrywa je.
Wiązanie sigma powstaje przez liniowe nałożenie się orbitali typu p i utworzeniu orbitalu cząsteczkowego,jest silnym wiązaniem.
Zad.2
Jest to oddziaływanie międzycząsteczkowe:siły spójności i przylegania.Ma charakter sił Van der Wallsa.
Zad.3
Życie nie mogłoby istnieć w takim kształcie ponieważ nie było by kropel wody i strumienia wody,a pojedyńcze cząsteczki H2O rozprzestrzeniałby się w powietrzu.