Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T21:43:54+01:00
1. Obliczamy masę molową:
Cl₂= 71g/mol

2. Obliczamy ile moli znajduje się w 5 kg:
n= 5000 ÷ 71
n= 70,5 mola

3. Wiedząc, że 1 mol substancji w stanie gazowym zajmuje objętość 22,4 dm³, obliczamy objętość 70,5 mola chloru w stanie gazowym:
V= 70,5 × 22,4
V= 1579,2 dm³

4. Przeliczamy objętość z dm³ na m³:
V= 1579,2 dm³= 1,579 m³

5. Odpowiedź: w warunkach normalnych 5kg chloru zajmuje objętość 1,579 m³.
13 4 13