Pilka tenisowa o masie m i predkosci V zderza sie z poruszajacym sie naprzeciw niej rakieta tenisowa. po odbiciu pilki od rakiety kierunek wektora predkosci pilki nie zmienia sie a jego wartosc jest 4 razy weiksza niz przed odbiciem. wartosc zmiany pedu pilki jest rowna:
a.2mV
b.3mV
c.4mV
d.5mV
obliczenia koniecznie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T17:07:48+01:00
Załóżmy, że piłka przed zderzeniem posiadała pewien wektor prędkości, skierowany w kierunku dodatnich wartości osi OX. Wartość wektora wynosiła: v.
Pęd piłki przed zderzeniem wynosił:
p₁ = m×v

Po zderzeniu piłka nie zmieniła kierunku wektora prędkości, ale zmieniła zwrot na przeciwny. Wartość wektora prędkości jest teraz 4 razy większa i wynosi: -4v
Pęd piłki po zderzeniu wynosił:
p₂ = -4×m×v

Bezwzględna zmiana pędu dla tej piłki wynosi:
Δp = |p₂ - p₁| = |-4×m×v - m×v| = |-5×m×v| = 5×m×v

Odp. Wartość zmiany pędu piłki jest równa 5mV (odp.d).
4 2 4