Historia Śladami Przeszłości kl.1 gim. Zad.1,2,3/170 ( temat lekcji Rzesza Ottonów)
Zad.1
Wymień nazwy dzielnic powstałych w wyniku traktatu w Verdun.Odpowiedz, jakie państwa znajdują się dzisiaj na tych terenach .
Zad.2
Scharakteryzuj dokonania Ottona I .
Zad.3
Wyjaśnij, na czym polegała idea uniwersalizmu.

Z góry dzięki , nie wiem , może dałam za mało punktów ale przez ten tydzień nie miałam czasu i nie rozwiązałam ani jednego zadania , ale dam naj za to ;) dziękii ;d

1

Odpowiedzi

2010-03-12T21:40:11+01:00
1.Na mocy Traktatu w Verdun zawartego w 843 roku państwo Karola Wielkiego podzielono między : Lotara, Karola Łysego i Ludwika Niemieckiego. Podział ten położył podwaliny pod powstanie w przyszłości Francji, Niemiec i Włoch.
2. - tworca tak zwanej rzeszy niemieckiej
- umocnił władze królewska
- stworzył z kościoła instytucję ściśle związaną z wladza królewska
- uzależnił od sibie cesarzy
- umocnił panowanie swoje na ziemiach zachodnich
- podporządkował sobie czechy, Węgry i częściowo Polskę za Mieszka I
3. Uniwersalizm- powszechność, ogólność. Jest to dążenie do ujednolicenia całości, objęcia wszystkiego, całokształt postaw i uznanie zasady dominacji całości nad częściami.
38 4 38