Odpowiedzi

2010-03-12T22:19:08+01:00
Witaj
dane h=Rz, Rz=6 370 km, g=9,81m/s2
szukane
Ek = Ep...........Ep = GMm/r........r = Rz + h = 2Rz.....GM = gRz2
0,5mv2 = gRz2*m /2Rz
v2 = gRz = 9,81m/s2 * 6 370 000m = 62 489 700m2/s2
v = 7 905m/s = 7,9 km/s
Ciało uderzy w Ziemię z prędkością równą I prędkościkosmicznej.

.......................pozdrawiam