Wypadkowa dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej i o zwrotach zgodnych ma:
kierunek 1)...
Zwrot 2)...
wartość równą 3)... sił składowych.
Wypadkowa dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej i o zwrotach przeciwnych ma:
kierunek 4)...
zwrot 5)...
wartość równą 6)... sił składowych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T22:50:39+01:00
1) tej prostej,
2) zgodny ze zwrotami wektorów składowych,
3) sumie,
4) tej prostej,
5) zgodny ze zwrotem wektora o większej wartości,
6) różnicy.
30 4 30